POT – Công bố thông tin

1. Báo cáo tài chính riêng quý 3-2022.

2. Công văn số 351/CV giải trình chênh lệch lợi nhuận tăng hơn 10% của BCTC riêng quý 3-2022 so với cùng kỳ năm trước.

3. Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3-2022.

4. Công văn số 352/CV giải trình chênh lệch lợi nhuận tăng hơn 10% của BCTC hợp nhất quý 3-2022 so với cùng kỳ năm trước.

Nội dung chi tiết ở file đính kèm.