Nhà máy 123 tuyển dụng nhân sự

Chi nhánh Công ty cổ phần thiết bị Bưu điện NM123 có nhu cầu tuyển dụng nhân sự cho một số vị trí như sau:

  • Đội trưởng Sản xuất: 01 người
  • Kỹ thuật viên Sản xuất: 08 người
  • Chuyên viên Quản lý chất lượng: 02 người
  • Kỹ thuật viên Cơ – Điện: 02 người