QUAN HỆ

CÔNG CHÚNG

Quan hệ công chúng2020-06-18T07:12:57+00:00
1106, 2020

Thông báo v/v thay đổi thời gian thanh toán cổ tức năm 2019

By |June 11th, 2020|quan hệ công chúng|Comments Off on Thông báo v/v thay đổi thời gian thanh toán cổ tức năm 2019

Thông báo số 219/TB-POSTEF ngày 11/06/2020 về việc thay đổi ngày thanh toán cổ tức bằng tiền 5% năm [...]

LIÊN HỆ

61 Trần Phú - Ba Đình - Hà Nội

Phone: 024 38455946

Fax: 024 38234128

Web: http://postef.com.vn