Sáng nay 21/2/2018, đồng chí Trần Mạnh Hùng chủ tịch Hội đồng Thành viên tập đoàn VNPT đã đến thăm và chúc tết CBCNV Công ty Cổ phần Thiết bị Bưu điện nhân dịp xuân Mậu Tuất.

Lãnh đạo đã hỏi thăm quan tâm đến đời sống cán bộ công nhân của công ty và các nhà máy sản xuất trực thuộc công ty. Ông chúc toàn thể công ty Cổ phần Thiết bị Bưu điện phát huy truyền thống, có nhiều sáng kiến kỹ thuật vượt bậc đóng góp vào sự phát triển chung của tập đoàn VNPT.

Thay mặt tập thể CBCNV, ông Trần Hải Vân, Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc công ty đã cảm ơn những tình cảm, sự quan tâm của Chủ tịch, lãnh đạo tập đoàn VNPT và hứa sẽ cố gắng vượt các khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ được giao năm 2018.