TIÊU CHUẨN

QUỐC TẾ

POSTEF GIỮ GÌN TRUYỀN THỐNG - PHÁT TRIỂN TƯƠNG LAI

Đảm bảo chất lượng sản phẩm - dịch vụ sau bán hàng.

Products2018-08-01T06:52:53+00:00

PRODUCTS

OPTICAL FIBER CABLE – ACCESSORIES
BATTERY-POWER SYSTEM
TELECOMMUNICATION
POSTAL
INFORMATION TECHNOLOGY

CONTACT

61 Trần Phú - Ba Đình - Hà Nội

Phone: 024 38455946

Fax: (+84)24 38234128

Web: http://postef.com.vn