Project Description

ATS POT TMS8MB là thiết bị trong hệ thống (hệ sinh thái) quản lý các trạm viễn thông POT-TMS, được thiết kế theo yêu cầu đặc thù của các nhà mạng viễn thông.

Thiết bị này được sử dụng độc lập đáp ứng các nhu cầu giám sát và điều khiển nguồn điện trước khi có thể hoàn thiện hệ thống trong tương lai. Thiết bị ATS này đảm bảo đồng bộ các chức năng chuẩn, đồng bộ các kết nối và quản lý dữ liệu của toàn bộ hệ thống.

  • Thiết bị được thiết kế chuyên dụng cho các trạm viễn thông để quản lý, giám sát, điều khiển, thông báo, cảnh báo các điều kiện hoạt động của nguồn DC,AC để đảm bảo nguồn điện cho trạm.
  • Cỏ khả năng kết nối bằng ethernet hoặc sim data, đồng bộ với phần mềm quản lý tập trung.
  • Có thể vận hành tại trạm hoặc từ xa qua phần mềm quản lý tập trung.
  • Phần mềm có khả năng thiết lập các thông báo, cảnh báo theo nhu cầu người sử dụng, chiết xuất báo cáo theo yêu cầu người sử dụng.

ATS POT TMS8SM