Project Description

Tủ được thiết kế cho ứng dụng FTTx-GPON, là tủ phân phối quang đặt bệ ngoài trời.

Thông tin đặt hàng: POS-TNS-192 ký hiệu cho tủ ngoài trời đặt bệ dung lượng 192 adapter, khả năng hàn nối 384FO.

  • Dung lượng Splitter gắn được: 1:2/4/8/16/32/64
  • Số Splitter có thể chứa bên ngoài khay hàn: 12-24 Splitter (loại 1:8)
  • Số cổng cáp: 08 (mỗi cổng có thể lắp được sợi cáp quang có dung lượng đến 144FO)
  • Số adapter: Tối đa 192±24
  • Kích thước(D x R x S)mm: 1185 x 500 x 290
  • Ứng dụng: đặt bệ ngoài trời.
  • Các bài test đáp ứng theo tiêu chuẩn IEC 61300, IEC 60068…
TỦ ĐẤU NỐI QUANG 96-192FO