POT – Công bố thông tin về BCTC riêng Quý 4 – 2020:
1. CV số 63/CV – HĐQT ngày 25/01/2021 về công bố thông tin trên cổng thông tin điện tử của UBCKNN và Sở GDCKHN.
2. BCTC riêng Q4.2020 của POT.
3. CV số 65/CV – HĐQT ngày 25/01/2021 : Bản giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế tăng trên 10% so với cùng kỳ năm ngoái.
Nội dung chi tiết ở file đính kèm.
CV số 63/CV-HĐQT
BCTC R Q4 2020
CV số 65/CV-HĐQT