Ambient Light Sensor

Cảm biến ánh sáng xung quanh sử dụng kết nối LoRaWAN để cung cấp các phép đo cường độ ánh sáng xung quanh phù hợp với phản ứng của mắt người với ánh sáng trong nhiều điều kiện ánh sáng khác nhau.