Cáp quang treo kim loại – phi kim loại

Cáp quang treo sử dụng ngoài trời là cáp có thiết kế cấu trúc cho loại cáp sợi quang với vỏ bọc kim loại hoặc phi kim loại dung lượng đến 144 sợi quang.

Sợi quang được dùng là loại đơn mode – chiết suất bậc và là vật liệu thuỷ tinh chất l ượng cao (Theo khuyến nghị ITU-T G.652.D và TCVN 8665: 2011).

Tuổi thọ cáp đạt trên 15 năm.

Đáp ứng các tiêu chuẩn IEC 60794-1-2, IEC 60793-1.

Postef tùy biến sản phẩm theo yêu cầu của khách hàng.