Door & Window sensor

Tabs Door & Window sensor phù hợp với mọi thiết kế nội thất và dễ lắp đặt. Nó bao gồm hai phần. Phần thân chính chứa các thiết bị điện tử hoạt động để đo từ trường và truyền dữ liệu, nếu có thay đổi, tới mạng LoRaWAN. Phần còn lại là một nam châm vĩnh cửu có cường độ từ trường đủ để phát hiện bởi Hall-Effect sensor