Giải pháp ăng ten ACE

Postef là đại lý phân phối chính thức của ACE technology về thiết bị ăng ten cho trạm BTS tại Việt Nam, có dải băng tần từ 1710Mhz đến 2690Mhz.