ICS Audio box V.1

Thiết bị kết nối đến hệ thống máy chủ, phần mềm quản lý tập trung các ứng dụng truyền thanh, hình ảnh, thu thập dữ liệu môi trường , GPS… thông qua môi trường Internet

Thiết bị có thể kết nối với các thiết bị ngoại vi như Loa truyền thanh, màn hình quảng bá, các cảm biến môi trường ….

Thiết bị có khả năng truyền dữ liệu qua mạng LAN, WIFI, mạng 4G