Indoor Femto Gateway

Femto gateway này được thiết kế đặc biệt cho các ứng dụng IoT diện rộng. Các ứng dụng bao gồm nhưng không giới hạn ở an ninh gia đình, đọc đồng hồ tự động, giám sát chỉ báo lỗi, giám sát đèn đường, v.v. Gateway này là loại Femto và rất phù hợp cho các doanh nghiệp nhỏ hoặc các trường hợp sử dụng khu vực tư nhân như bãi đỗ xe, trung tâm triển lãm hoặc khuôn viên trường, v.v. Nó cũng thích hợp để cung cấp vùng phủ sóng cho các điểm mù trong nhà.