Khung – nắp hầm cáp

Sản phẩm Khung, nắp hầm cáp các loại do Postef sản xuất tại Việt nam, đáp ứng các tiêu chuẩn ngành Viễn thông .