MO10 Mesh Outdoor Access Point

Prism MO10 là Wi-Fi 6 Mesh Outdoor Access Point  nhắm đến thị trường doanh nghiệp vừa và nhỏ. Thiết kế vô tuyến ba băng tần của nó cung cấp các kịch bản triển khai toàn diện với kết nối ethernet backhaul hoặc wireless mesh.
Prism MO10 có băng thông rộng, tính bảo mật cao, triển khai mạng dễ dàng, cấu hình và phát hiện mesh tự động cũng như quản lý và bảo trì theo thời gian thực, giúp quản trị viên mạng luôn cập nhật và vận hành mạng không dây đã triển khai như dự định.