Nguồn UNIPOWER

UNIPOWER được xếp top 5 trên thế giới về lĩnh vực cung cấp giải pháp chuyển đổi nguồn điện -SPS chuẩn theo báo cáo của Micro Technology Consultant tính đến tháng 3 năm 2017. Postef là 1 trong 200 đại lý phân phối chính thức trên toàn cầu của UNIPOWER.