Outdoor Micro Gateway V2

Outdoor Micro Gateway là LoRaWAN gateway ngoài trời thế hệ mới, sử dụng chip LoRa SX1302/1303 lên đến 8/16 kênh. Với thiết kế mạnh mẽ, hiệu suất cao và phạm vi phủ sóng tuyệt vời, nó giúp triển khai nhanh chóng cho thành phố thông minh, nông nghiệp thông minh và các ứng dụng IoT thông minh khác của bạn. Thiết bị này hỗ trợ tích hợp và multiple network servers, multiple backhauls. Nó được thiết kế cho nhiều đầu vào nguồn điện bao gồm cả hệ thống năng lượng mặt trời.