Pico Next Indoor Gateway

LoRaCellular gateway được thiết kế đặc biệt cho các ứng dụng IoT trên diện rộng. Các ứng dụng bao gồm nhưng không giới hạn ở an ninh gia đình, đọc đồng hồ tự động, giám sát chỉ báo lỗi, giám sát đèn đường, v.v. Gateway này rất phù hợp cho các doanh nghiệp nhỏ hoặc các trường hợp sử dụng khu vực tư nhân như bãi đậu xe, trung tâm triển lãm hoặc khuôn viên trường, v.v.