Transmitter box

Thiết bị chuyển đổi tín hiệu FM, tín hiệu âm tần sang tín hiệu số gửi lên mạng Internet

Thiết bị có khả năng truyền dữ liệu qua mạng LAN, WIFI, mạng 4G

Kết nối trực tiếp với Cloud Server