Tủ phân phối điện DB1

Tủ phân phối điện DB1 được Postef sản xuất và thiết kế phục vụ cho các trạm viễn thông sử dụng trong nhà. Được sử dụng rộng rãi trên mạng lưới của VNPT các tỉnh thành, đáp ứng các YCKT về CSHT đài trạm viễn thông của Tập đoàn.