Tủ quang-đồng

Tủ đấu nối POS-EO-24SC : Được thiết kế để lắp đặt kết hợp mạng cáp đồng và cáp quang.

Tủ đấu nối POS-EO-24SC : Được thiết kế phù hợp lắp đặt ngoài trời.

Tủ cáp đồng KP 200/300 PCS/600 PCS/1200 PCS/1600 PCS