Water Leak Sensor

Cảm biến rò rỉ nước sử dụng kết nối LoRaWAN để gửi thông báo đường lên khi phát hiện rò rỉ nước.