Xe nâng tay cao

Thiết bị hỗ trợ khai thác hàng nặng được dùng để bốc dỡ, vận chuyển bưu kiện, hàng hoá khối lượng lớn tại các trung tâm khai thác tỉnh, khai thác vùng. Xe phù hợp khi xếp dỡ hàng hàng trên cao như: xe ô tô, giá kệ, nâng khuôn mẫu.