Xe nâng tay thấp

Thiết bị hỗ trợ khai thác hàng nặng được dùng để bốc dỡ, vận chuyển bưu kiện, hàng hoá khối lượng lớn tại các trung tâm khai thác tỉnh, khai thác vùng.