QUAN HỆ

CÔNG CHÚNG

Quan hệ công chúng2018-05-24T05:43:38+00:00
1305, 2020

Thông báo về thời gian, địa điểm, nội dung đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 ( nhiệm kỳ 2020-2024)

By |May 13th, 2020|quan hệ công chúng|Comments Off on Thông báo về thời gian, địa điểm, nội dung đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 ( nhiệm kỳ 2020-2024)

Thông báo về thời gian, địa điểm, nội dung đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 ( [...]

LIÊN HỆ

61 Trần Phú - Ba Đình - Hà Nội

Phone: 024 38455946

Fax: 024 38234128

Web: http://postef.com.vn