QUAN HỆ

CÔNG CHÚNG

Quan hệ công chúng2018-05-24T05:43:38+00:00
304, 2020

Thông báo dời ngày tổ chức ĐHĐCĐ 2020 và thời gian thanh toán cổ tức 2019

By |April 3rd, 2020|quan hệ công chúng|Comments Off on Thông báo dời ngày tổ chức ĐHĐCĐ 2020 và thời gian thanh toán cổ tức 2019

Căn cứ vào chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/03/2020 của Thủ tướng chính phủ về thực hiện các biện pháp [...]

2403, 2020

Dự thảo Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty

By |March 24th, 2020|quan hệ công chúng|Comments Off on Dự thảo Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty

Dự thảo điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty (Sửa đổi lần thứ 5 theo hướng [...]

LIÊN HỆ

61 Trần Phú - Ba Đình - Hà Nội

Phone: 024 38455946

Fax: 024 38234128

Web: http://postef.com.vn