QUAN HỆ

CÔNG CHÚNG

Quan hệ công chúng2018-05-24T05:43:38+00:00
3101, 2020

Công văn thông báo họp ĐHCĐ 2020 và Nghị quyết HĐQT năm 2020

By |January 31st, 2020|quan hệ công chúng|Comments Off on Công văn thông báo họp ĐHCĐ 2020 và Nghị quyết HĐQT năm 2020

Công văn thông báo họp ĐHCĐ 2020 và Nghị quyết HĐQT năm 2020. Công văn thông báo họp [...]

1401, 2020

Báo cáo tình trạng quản trị công ty và danh sách cổ đông nhà nước – cổ đông lớn

By |January 14th, 2020|quan hệ công chúng|Comments Off on Báo cáo tình trạng quản trị công ty và danh sách cổ đông nhà nước – cổ đông lớn

Báo cáo tình trạng quản trị công ty và danh sách cổ đông nhà nước - cổ đông lớn [...]

901, 2020

Biên bản kiểm phiếu 2020 và Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông

By |January 9th, 2020|quan hệ công chúng|Comments Off on Biên bản kiểm phiếu 2020 và Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và biên bản kiểm phiếu 2020. Biên bản kiểm phiếu 2020 [...]

LIÊN HỆ

61 Trần Phú - Ba Đình - Hà Nội

Phone: 024 38455946

Fax: 024 38234128

Web: http://postef.com.vn