quan hệ công chúng

/quan hệ công chúng

Báo cáo tình trạng quản trị công ty và danh sách cổ đông nhà nước – cổ đông lớn

Báo cáo tình trạng quản trị công ty và [...]

By |2020-01-14T08:27:10+00:00January 14th, 2020|quan hệ công chúng|Comments Off on Báo cáo tình trạng quản trị công ty và danh sách cổ đông nhà nước – cổ đông lớn

Biên bản kiểm phiếu 2020 và Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và biên [...]

By |2020-01-10T01:24:41+00:00January 9th, 2020|quan hệ công chúng|Comments Off on Biên bản kiểm phiếu 2020 và Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông

Ông Lê Xuân Hải- Phó Tổng Giám đốc công ty được nghỉ hưu theo chế độ hiện hành của nhà nước kể từ ngày 01/09/2019

Công ty Cổ phần thiết bị Bưu điện (Mã [...]

By |2019-09-30T12:29:47+00:00September 3rd, 2019|quan hệ công chúng|Comments Off on Ông Lê Xuân Hải- Phó Tổng Giám đốc công ty được nghỉ hưu theo chế độ hiện hành của nhà nước kể từ ngày 01/09/2019

LIÊN HỆ

61 Trần Phú - Ba Đình - Hà Nội

Phone: 024 38455946

Fax: 024 38234128

Web: http://postef.com.vn