quan hệ công chúng

/quan hệ công chúng

Thông báo dời ngày tổ chức ĐHĐCĐ 2020 và thời gian thanh toán cổ tức 2019

Căn cứ vào chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/03/2020 của [...]

By |2020-04-03T09:12:58+00:00April 3rd, 2020|quan hệ công chúng|Comments Off on Thông báo dời ngày tổ chức ĐHĐCĐ 2020 và thời gian thanh toán cổ tức 2019

Báo cáo tình trạng quản trị công ty và danh sách cổ đông nhà nước – cổ đông lớn

Báo cáo tình trạng quản trị công ty và [...]

By |2020-01-14T08:27:10+00:00January 14th, 2020|quan hệ công chúng|Comments Off on Báo cáo tình trạng quản trị công ty và danh sách cổ đông nhà nước – cổ đông lớn

Biên bản kiểm phiếu 2020 và Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và biên [...]

By |2020-01-10T01:24:41+00:00January 9th, 2020|quan hệ công chúng|Comments Off on Biên bản kiểm phiếu 2020 và Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông

Ông Lê Xuân Hải- Phó Tổng Giám đốc công ty được nghỉ hưu theo chế độ hiện hành của nhà nước kể từ ngày 01/09/2019

Công ty Cổ phần thiết bị Bưu điện (Mã [...]

By |2019-09-30T12:29:47+00:00September 3rd, 2019|quan hệ công chúng|Comments Off on Ông Lê Xuân Hải- Phó Tổng Giám đốc công ty được nghỉ hưu theo chế độ hiện hành của nhà nước kể từ ngày 01/09/2019

LIÊN HỆ

61 Trần Phú - Ba Đình - Hà Nội

Phone: 024 38455946

Fax: 024 38234128

Web: http://postef.com.vn