quan hệ công chúng

Home/quan hệ công chúng

Thông báo về thời gian, địa điểm, nội dung đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 ( nhiệm kỳ 2020-2024)

Thông báo về thời gian, địa điểm, nội dung [...]

By |2020-05-13T10:12:24+00:00May 13th, 2020|quan hệ công chúng|Comments Off on Thông báo về thời gian, địa điểm, nội dung đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 ( nhiệm kỳ 2020-2024)

Thông báo dời ngày tổ chức ĐHĐCĐ 2020 và thời gian thanh toán cổ tức 2019

Căn cứ vào chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/03/2020 của [...]

By |2020-04-04T05:37:05+00:00April 3rd, 2020|quan hệ công chúng|Comments Off on Thông báo dời ngày tổ chức ĐHĐCĐ 2020 và thời gian thanh toán cổ tức 2019

LIÊN HỆ

61 Trần Phú - Ba Đình - Hà Nội

Phone: 024 38455946

Fax: 024 38234128

Web: http://postef.com.vn