POT – Công bố thông tin

POT – Công bố thông tin:

1. Công văn số 192/CV – HĐQT: Công bố thông tin thay đổi nội dung trên giấy đăng ký Doanh nghiệp.

2. Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung trên giấy đăng ký DN, bổ sung ngành nghề, cụ thể:

– Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác (mã ngành 4299).

– Sản xuất điện (mã ngành 3511).

Chi tiết: sản xuất điện mặt trời, điện gió (loại trừ sản xuất điện hạt nhân)

– Truyền tải và phân phối điện (3512).

Chi tiết: Bán buôn điện & bán lẻ điện (loại trừ truyền tải điện độc quyền Nhà nước)

Nội dung chi tiết ở file đính kèm.