POT – Công bố thông tin

POT – Công bố thông tin:

1. CV số 568/CV – HĐQT ngày 11/10/2021 Công bố thông tin ông Huỳnh Văn Phát không còn là cổ đông lớn công ty kể từ ngày 11/10/2021.

2. Báo cáo của Ông Huỳnh Văn Phát

Nội dung chi tiết ở file đính kèm.