POT – Công bố thông tin

1. Báo cáo tài chính Riêng Quý 3-2023.

2. CV 307/CV-HĐQT giải trình v/v chênh lệch lợi nhuận trên BCTCR Quý 3 – 2023.

3. Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 3-2023.

4. CV 308/CV-HĐQT giải trình v/v chênh lệch lợi nhuận trên BCTCHN Quý 3 – 2023.

Nội dung chi tiết ở file đính kèm.