Sáng ngày 6 tháng 1 năm 2018, tại khu công nghiệp VSIP Bắc Ninh, công ty cổ phần thiết bị bưu điện đã tổ chức đại hội tổng kết năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018 và hội nghị người lao động.

Tham dự đại hội, có Ban lãnh đạo Công ty, trưởng, phó các đơn vị, nhà máy  và toàn bộ cán bộ, công nhân viên của công ty.

Thay mặt ban lãnh đạo công ty, Tổng  giám đốc tổng kết tình hình hoạt động , kinh doanh sản xuất trong năm 2017, và đề ra phương hướng, mục tiêu trong năm 2018. Đây là hoạt động thường niên của công ty giúp người lao động nắm được tình hình hoạt động kinh doanh và kết quả sản xuất trong năm, phát huy quyền dân chủ, tạo điều kiện để người lao động đối thoại trực tiếp với người sử dụng lao động, giúp người lao động được biết, được tham gia ý kiến, được quyết định và giám sát những vấn đề có liên quan đến quyền, lợi ích chính đáng, nghĩa vụ và trách nhiệm của mình.

Kết thúc hội nghị, Tổng Giám đốc  gửi lời chúc mừng năm mới tới toàn thể cán bộ công nhân viên của công ty và mong muốn mọi người nỗ lực phấn đấu để hoàn thành những kế hoạch đề ra trong năm 2018.