Công ty Cổ phần thiết bị Bưu điện (Mã POT) xin được báo cáo Ủy ban Chứng khoán nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, và quý Cổ đông công ty về việc:

Ông Lê Xuân Hải – Phó Tổng giám đốc Công ty được nghỉ hưu theo chế độ hiện hành của nhà nước từ ngày 01 tháng 09 năm 2019.

Vậy Công ty Cổ phần thiết bị Bưu điện (Mã POT) xin được báo cáo Ủy ban Chứng khoán nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, và quý Cổ đông được biết.

Xin trân trọng cám ơn!