Project Description

Postef là đại lý phân phối chính thức của ACE technology về thiết bị ăng ten cho trạm BTS tại Việt Nam, có dải băng tần từ 1710Mhz đến 2690Mhz.

  • Nhiều dải tần số.

  • Góc nghiêng nhỏ.

  • Độ lợi cao.

  • Thao tác lắp đặt dễ dàng, độ an toàn cao, dễ dàng bảo dưỡng duy tu.

  • Có giải pháp phù hợp cho từng vị trí, vùng lắp đặt.

ANTENNA ACE XDWL-17-65V-VT
ANTENNA ACE XQLHHH-16(17)-65V-iVT
ANTENNA ACE XXDWH-17-65V-VT-DM-R2
ANTENNA ACE XXXDWH-17-65V-iVT