Project Description

Postef là đại lý phân phối chính thức của Amphenol Corporation chuyên cung cấp ăng ten cho trạm BTS và cho các trạm Small Cell.

  • Ăng-ten 3 băng tần, phân cực kép, 6 kết nối.

  • Độ nghiêng độc lập trên mỗi băng từ 0-10 ° / 0-10 ° / 0-10 °

  • Có chế độ thay đổi độ nghiêng bằng tay hoặc bằng phần mềm.

  • Thao tác lắp đặt dễ dàng, độ an toàn cao, dễ dàng bảo dưỡng duy tu.

  • Có giải pháp phù hợp cho từng vị trí, vùng lắp đặt.

ANTENNA AMPHENOL