Công ty Cổ phần thiết bị Bưu điện công bố thông tin về việc dời ngày đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 và công văn của Sở KH&ĐT TP Hà Nội về việc gia hạn họp đại hội đồng cổ đông thường niên 2020.

Công văn 161 – POSTEF
Công văn 241 – Sở KHĐT