POT – Công bố thông tin:
1. Báo cáo tài chính Riêng Quý 3-2023.
2. CV 307/CV-HĐQT giải trình v/v chênh lệch lợi nhuận trên BCTCR Quý 3 – 2023.
3. Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 3-2023.
4. CV 308/CV-HĐQT giải trình v/v chênh lệch lợi nhuận trên BCTCHN Quý 3 – 2023.
Nội dung chi tiết ở file đính kèm.
BCTC R quý 3 -2023
CV số 307/CV-HĐQT
BCTC HN quý 3 – 2023
CV số 308/CV-HĐQT