POT – Công bố thông tin về việc bổ sung thông tin cho Báo cáo tài chính năm 2020.
Nội dung chi tiết ở file đính kèm.
Bổ sung BCTC HN 2020