POT – Công bố thông tin:
1.CV số 201/CV-HĐQT về việc CBTT cập nhật thông tin chứng thực cá nhân trên GCN ĐKDN công ty.
2. Giấy chứng nhận ĐKDN (cập nhật lần thứ 9 ngày 12/07/2023).
Nội dung chi tiết ở file đính kèm.
CV số 201/CV-HĐQT
ĐKDN POSTEF (cập nhật lần 9, ngày 12/07/2023)