Cáp quang kéo cống

Cáp quang kéo cống của POSTEF được thiết kế để lắp đặt trong các ống ngầm trong lòng đất. Cáp được thiết kế dạng ống đệm lỏng với chất điền đầy bảo vệ xung quanh. Cáp quang kéo cống được chia làm 2 loại là cáp kim loại và phi kim loại.

Sợi quang được dùng là loại đơn mode – chiết suất bậc và là vật liệu thuỷ tinh chất lượng cao (Theo khuyến nghị ITU-T G.652.D và TCVN 8665: 2011).

Tuổi thọ cáp phải đạt ≥ 15 năm.

Đáp ứng các tiêu chuẩn IEC 60793, IEC 60794.

Postef tùy biến sản phẩm theo yêu cầu của khách hàng.