DATAssure™

Hệ thống giám sát, cảnh báo không dây phòng Lab – DATAssure™

Là hệ thống theo dõi liên tục các chỉ số chất lượng trong phòng lab bao gồm: nhiệt độ, độ ẩm, nồng độ CO2 / O2, các hợp chất hữu cơ dễ bay hơi (VOCs); cho đến các thông số nhiệt độ, LN2 của tất cả các tủ nuôi cấy phôi.

Hệ thống đáp ứng các tiêu chuẩn nghiêm ngặt nhất, tuân thủ HACCP, BRC, FDA và MRHA