Healthy Home Sensor IAQ

Cảm biến Tabs Healthy Home sử dụng kết nối LoRaWAN để truyền đạt mức Nhiệt độ, Độ ẩm tương đối và Hợp chất hữu cơ dễ bay hơi của môi trường xung quanh. Mục đích sử dụng là đặt cảm biến trong phòng để xác định xem chất lượng không khí, nhiệt độ và độ ẩm có lý tưởng hay không.