ICS Audio box V.2

Các thiết bị kết nối với hệ thống máy chủ, phần mềm quản lý tập trung các ứng dụng truyền thanh được thiết kế tích hợp trên loa.

Thiết bị có khả năng truyền dữ liệu qua mạng WIFI, mạng 4G.