MerryIoT Motion Detection

MerryIoT Motion Detection được sử dụng với kết nối LoRaWAN1.0.3 cho phép cảm nhận và đo lường chuyển động. Các ứng dụng như an ninh gia đình hoặc tòa nhà, hệ thống quản lý cơ sở, sử dụng bàn làm việc, phòng hội nghị, phòng tắm, v.v.