MerryIoT open/close

MerryIoT Open/Close phù hợp với mọi thiết kế nội thất và dễ lắp đặt. Nó bao gồm hai phần. Phần thân chính chứa các thiết bị điện tử hoạt động để đo từ trường và truyền dữ liệu, nếu có thay đổi, tới mạng LoRaWAN. Phần còn lại là nam châm vĩnh cửu có cường độ từ trường đủ để được phát hiện bởi Hall-Effect sensor.