Nimbus Low Power Active DAS Remotes

NIMBUS tích hợp liền mạch cả băng tần truyền thống và băng tần vô tuyến 5G, tạo ra hệ thống DAS dung lượng cao. Giải pháp linh hoạt này lý tưởng cho nhiều trường hợp sử dụng, bao gồm hệ thống DAS 4G/5G hoàn chỉnh, DAS lớp phủ 5G hoặc điểm phát sóng 5G. Mặc dù có khả năng mạnh mẽ nhưng NIMBUS tự hào có kích thước nhỏ gọn và có thể được đặt thuận tiện ở bất cứ đâu.