ODF GẮN RACK 19 INCH

Loại ODF trong nhà dung lượng đến 12FO – 96FO, cấu tạo kiểu xoay trượt, kích thước phù hợp lắp đặt trên rack 19 inches, phù hợp với dung lượng, đảm bảo không gian đấu nối và phù hợp với điều kiện khai thác thực tế