Phụ kiện quang: Splitter, adapter, Connector, Pigtail…

Phụ kiện quang bao gồm các sản phẩm như : Splitter, adapter, Connector, Pigtail với các kiểu kết nối ST, PF,SC và LC. Sử dụng công nghệ làm bóng Ultra (UPC), Angel (APC) hoặc yêu cầu đánh bóng khác, với thiết bị chuyên nghiệp của hãng SEIKO.