Giải pháp POT-TMS

Hệ thống quản lý POT-TMS là giải pháp Tổng thể và toàn diện cho các trạm Viễn thông, cung cấp khả năng:

  • Giám sát, tự động điều khiển thông minh (Machine learning).
  • Truy xuất, khai thác tại chỗ và từ xa, đa phương tiện (IoT).
  • Lưu trữ lớn (Big Data).
  • Lập báo cáo toàn bộ tình trạng (Data Mining)
  • Đảm bảo an toàn, bảo mật truyền thông (Safe, Security)
  • Tiết kiệm chi phí (Saving cost, Protecting the environment)