Tủ nguồn PP/RU

Tủ PP/RRU: Là tủ nguồn outdoor dùng cho viễn thông điện áp đầu ra -48VDC dòng tải 62.5A (bao gồm 1 Rectifier 48V/3000W). Mở rộng lên 125A (bao gồm 2 Rectifier 48V/3000W).